Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa theo phương t

Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa theo phương t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos6t (x tính bằng cm, t tính bằng s). Cơ năng dao động của vật này bằng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cơ năng của vật  W == 18.10-3J = 18mJ.

=>Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn