Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x

Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(4πt) với t tính bằng giây. Động năng của vật đó biến thiện với chu kì bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn