Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật sinh công âm khi:                          

Một vật sinh công âm khi:                          

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật sinh công âm khi:

 

                       


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Một vật sinh công âm → Vật nhận công dương → Động năng của vật tăng → Vật chuyển động nhanh dần.

Chọn A.

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn