Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Một vật treo vào ℓò xo ℓàm nó giãn 4cm. Biết ℓực đàn hồi cự

 Một vật treo vào ℓò xo ℓàm nó giãn 4cm. Biết ℓực đàn hồi cự

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Một vật treo vào ℓò xo ℓàm nó giãn 4cm. Biết ℓực đàn hồi cực đại của ℓò xo ℓà 10N, độ cứng ℓò xo ℓà 100N/m. Tìm ℓực nén cực đại của ℓò xo?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn