Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một xe chạy qua cầu vượt gọi là cung tròn bán kính 40

Một xe chạy qua cầu vượt gọi là cung tròn bán kính 40

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một xe chạy qua cầu vượt (gọi là cung tròn), bán kính (40m), xe phải chạy với vận tốc bao nhiêu để tại điểm cao nhất xe không đè lên cầu lực nào? Cho (g = 10{rm{ }}m/{s^2}.)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lực hướng tâm : (overrightarrow Q  + overrightarrow P  = overrightarrow {{F_{ht}}} ,,,left( * right))


Độ lớn lực hướng tâm : ({F_{ht}} = m{a_{ht}} = dfrac{{m{v^2}}}{R} = m{omega ^2}R)


Xe không đè lên cầu lực nào : (N = 0)

Giải chi tiết:

Ta có : (overrightarrow Q  + overrightarrow P  = overrightarrow {{F_{ht}}} ,,left( * right))

Chiếu biểu thức  (*) lên phương bán kính hướng vào tâm ta được :

( - Q + P = {F_{ht}} Rightarrow Q = P - {F_{ht}} = mg - dfrac{{m{v^2}}}{R})

Mặt khác áp lực N luôn bằng phản lực Q

( Rightarrow )  Áp lực của ô tô lên mặt cầu lúc này bằng :

(N = mg - dfrac{{m{v^2}}}{R})

Xe không đè lên cầu lực nào tức là :

(begin{array}{l}N = 0 Leftrightarrow mg - dfrac{{m{v^2}}}{R} = 0 Leftrightarrow mg = dfrac{{m{v^2}}}{R}\ Rightarrow v = sqrt {g.r}  = sqrt {10.40}  = 20m/send{array})

Chọn C.

Ý kiến của bạn