Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một xe đua chạy quanh một đường tròn nằm ngang bán kính

Một xe đua chạy quanh một đường tròn nằm ngang bán kính

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một xe đua chạy quanh một đường tròn nằm ngang, bán kính (250m). Vận tốc của xe không đổi có độ lớn (50m/s). Khối lượng xe là (1200kg). Độ lớn của lực hướng tâm của chiếc xe là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lực hướng tâm: ({F_{ht}} = m{a_{ht}} = m.dfrac{{{v^2}}}{r})

Giải chi tiết:

Độ lớn của lực hướng tâm của chiếc xe:

({F_{ht}} = m.dfrac{{{v^2}}}{r} = 1200.dfrac{{{{50}^2}}}{{250}} = 12000N)

Chọn A.

Ý kiến của bạn