Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một xe hơi chạy trên đường cao tốc với vận tốc có độ lớn là

Một xe hơi chạy trên đường cao tốc với vận tốc có độ lớn là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một xe hơi chạy trên đường cao tốc với vận tốc có độ lớn là 15m/s. Lực hãm có độ lớn 3000N làm xe dừng trong 10s. Khối lượng của xe là

    


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn