Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một xe máy chuyển động đều lực kéo của động cơ là 500N

Một xe máy chuyển động đều lực kéo của động cơ là 500N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một xe máy chuyển động đều, lực kéo của động cơ là (500,,N). Độ lớn của lực ma sát là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xe chuyển động đều khi các lực tác dụng lên xe là các lực cân bằng

Giải chi tiết:

Xe máy chuyển động đều nên các lực tác dụng lên xe là các lực cân bằng :

({F_{ms}} = {F_k} = 500,,left( N right))

Chọn A.

Ý kiến của bạn