Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một xe ô đang chuyển động đều với vận tốc 16ms thì ngườ

Một xe ô đang chuyển động đều với vận tốc 16ms thì ngườ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một xe ô đang chuyển động đều với vận tốc (16m/s) thì người lái xe nhìn thấy một chướng ngại vật nên đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc (vleft( t right) =  - 2t + 16) trong đó (t) là khoảng thời gian (tính bằng giây) kể từ lúc đạp phanh. Quãng đường mà ô tô đi được trong 10 giây cuối cùng bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn D.

Ý kiến của bạn