Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mua 1 tá bút chì hết 18 000 đồng Hỏi mua 48 bút chì như

Mua 1 tá bút chì hết 18 000 đồng Hỏi mua 48 bút chì như

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mua 1 tá bút chì hết 18 000 đồng. Hỏi mua 48 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền?  


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Giải bài toán bằng cách rút về đơn vị.

Giải chi tiết:

Mua 1 chiếc bút chì hết số tiền là: (18,000:12 = 1,500,)(đồng)

Mua 48 bút chì như thế hết số tiền là: (1500 times 48 = 72000) (đồng)

Đáp số: 72 000 đồng. 

Chọn D. 

Ý kiến của bạn