Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mua 13 bút chì hết 39 000 đồng Hỏi mua 40 bút chì như t

Mua 13 bút chì hết 39 000 đồng Hỏi mua 40 bút chì như t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mua 13 bút chì hết 39 000 đồng. Hỏi mua 40 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tóm tắt:


13 bút chì: 39 000 đồng.


40 bút chì: …. đồng?

Giải chi tiết:

Mua 1 bút chì hết số tiền là:

(39000:13 = 3000) (đồng)

Mua 40 bút chì như thế hết số tiền là:

(3000 times 40 = 120,000) (đồng)

Đáp số: 120 000 đồng. 

Chọn B

Ý kiến của bạn