Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mùa đông lạnh mùa hạ nóng là đặc điểm thời tiết của miề

Mùa đông lạnh mùa hạ nóng là đặc điểm thời tiết của miề

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mùa đông lạnh, mùa hạ nóng là đặc điểm thời tiết của miền nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Giải chi tiết:

Mùa đông lạnh, mùa hạ nóng là đặc điểm thời tiết ở Miền Bắc do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc.

Chọn C

Ý kiến của bạn