Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mức cường độ âm lớn nhất mà tai người có thể chịu đựng được

Mức cường độ âm lớn nhất mà tai người có thể chịu đựng được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mức cường độ âm lớn nhất mà tai người có thể chịu đựng được gọi là ngưỡng đau và có giá trị là 130dB. Biết cường độ âm chuẩn là 10–12W/m2. Cường độ âm tương ứng với ngưỡng đau bằng:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn