Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mục đích chính của tổ chức lãnh thổ công nghiệp không p

Mục đích chính của tổ chức lãnh thổ công nghiệp không p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mục đích chính của tổ chức lãnh thổ công nghiệp không phải là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 33 – Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Giải chi tiết:

Mục đích của tổ chức lãnh thổ công nghiệp là khai thác tài nguyên có hiệu quả, giải quyết tốt nguồn lao động, góp phần thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa  (đặc biệt ở các nước đang phát triển)

=> loại đáp án A, B, D

Chọn D                         

Ý kiến của bạn