Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mục đích lớn nhất của Mỹ và các nước đồng minh khi thàn

Mục đích lớn nhất của Mỹ và các nước đồng minh khi thàn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mục đích lớn nhất của Mỹ và các nước đồng minh khi thành lập tổ chức NATO là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 59.

Giải chi tiết:

Mục đích lớn nhất của Mỹ và các nước đồng minh khi thành lập tổ chức NATO là chống Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.

Chọn: C

Ý kiến của bạn