Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mục đích ra đời của Liên minh châu Âu (EU) là:

Mục đích ra đời của Liên minh châu Âu (EU) là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mục đích ra đời của Liên minh châu Âu (EU) là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 51)

Tháng 12-1991, Liên minh châu Âu (EU) được thành lập. EU ra đời không chỉ nhằm hợp tác liên minh giữa các nước thành viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ mà còn cả trong lĩnh vực chính trị,đối ngoại và an ninh chung.

Chọn đáp án: B

Ý kiến của bạn