Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mức lương bình quân của 1 công nhân toàn doanh nghiệp l

Mức lương bình quân của 1 công nhân toàn doanh nghiệp l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mức lương bình quân của 1 công nhân toàn doanh nghiệp là ……..  đồng/người.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Mức lương bình quân chung = Tổng lương : Tổng số công nhân.


                                               = Tổng (mứclương ( times ) số CN) : Tổng số công nhân.

Giải chi tiết:

Theo câu 67 ta đã tính được: Phân xưởng 1 có 100 công nhân, phân xưởng 2 có 120 công nhân và phân xưởng 3 có 91 công nhân.

Tổng lương của các công nhân phân xưởng 1 là:

(100 times 2000 = 200,000) (nghìn đồng) = 200 triệu đồng

Tổng lương của các công nhân phân xưởng 2 là:

(120 times 2200 = 264000)(nghìn đồng) = 264 triệu đồng

Tổng lương của các công nhân phân xưởng 3 là:

(91 times 2100 = 191,100) (nghìn đồng) = 191,1 triệu đồng

Tổng số công nhân của cả ba phân xưởng là: 311 người (câu 67)

Mức lương bình quân của một công nhân là:

(left( {200 + 264 + 191,1} right):311 approx 2,106) (triệu đồng) = 2 106 000 đồng/người

Đáp số: 2 106 000 đồng/người.

Chọn C.

 

Ý kiến của bạn