Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Mức năng lượng trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô có biểu t

Mức năng lượng trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô có biểu t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mức năng lượng trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô có biểu thức: En = - 13,6/n2 (eV)  (với n = 1, 2, 3,...). Khi kích thích nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản bằng việc hấp thụ một phôtôn có năng lượng thích hợp, bán kính quỹ đạo dừng tăng lên 25 lần. Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra là 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 ({r_n} = {n^2}{r_0} = 25{r_0} Rightarrow n = 5)

({E_{mn}} = {rm{ }}{E_m} - {rm{ }}{E_n} = {{hc} over lambda }) => Muốn có λ nhỏ nhất thì Emn phải lớn nhất => Nguyên tử chuyển từ  quỹ đạo ứng với m = 5 về quỹ đạo ứng với n = 1

 ({{hc} over {{{rm{lambda }}_{{rm{51}}}}}}{rm{ =  }}{{rm{E}}_5}{rm{  -  }}{{rm{E}}_1} Rightarrow {{rm{lambda }}_{{rm{51}}}} = {{{rm{hc}}} over {{rm{13}}{rm{,6}}{rm{.1}}{rm{,6}}{rm{.1}}{{rm{0}}^{ - {rm{19}}}}}}left( {{rm{1}} - {{rm{1}} over {{rm{25}}}}} right) = {rm{0}}{rm{,095}}mu m)

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn