Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mực nước ban đầu trong một bình chia độ là 150cm^3 khi

Mực nước ban đầu trong một bình chia độ là 150cm^3 khi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mực nước ban đầu trong một bình chia độ là (150c{m^3},) khi thả chìm 5 hòn đá có thể tích giống nhau vào thì nước dâng lên tới vạch (575c{m^3}.) Thể tích mỗi hòn đá là bao nhiêu?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thể tích vật rắn bằng thể tích mực nước dâng lên – thể tích nước ban đầu.

Giải chi tiết:

Thể tích của năm hòn đá là: (575 - 150 = 425left( {c{m^3}} right))

Thể tích của mỗi hòn đá là: (425:5 = 85left( {c{m^3}} right))

Chú ý:

Thể tích dâng lên là thể tích của cả 5 hòn đá.

Ý kiến của bạn