Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mục tiêu Ba chương trình kinh tế “Lương thực – thực phẩm, hà

Mục tiêu Ba chương trình kinh tế “Lương thực – thực phẩm, hà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mục tiêu Ba chương trình kinh tế “Lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu” được đề ra tai đai hôi Đảng nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn