Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân dân Việt Nam tron

Mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân dân Việt Nam tron

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân dân Việt Nam trong phong trào dân chủ 1936 - 1939 là gi?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 100.

Giải chi tiết:

Mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân dân Việt Nam trong phong trào dân chủ 1936 - 1939 là Đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

Chọn: D

Ý kiến của bạn