Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mức xoắn 1 của NST là

Mức xoắn 1 của NST là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mức xoắn 1 của NST là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Mức xoắn 1 của NST là sợi cơ bản, đường kính 11nm

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn