Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Mức xoắn 3 của nhiễm sắc thể là

Mức xoắn 3 của nhiễm sắc thể là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mức xoắn 3 của nhiễm sắc thể là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Trình tự cuộn xoắn của NST là :

Sợi cơ bản (11nm) →  Sợi nhiễm sắc (30nm) →  Siêu xoắn sắc (300 nm) →  Cromatit (700nm) →  NST (1400nm)Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn