Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mũi tên vẽ trong hình thể hiện hướng của lực tác dụng vào cá

Mũi tên vẽ trong hình thể hiện hướng của lực tác dụng vào cá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mũi tên vẽ trong hình thể hiện hướng của lực tác dụng vào các vật. Trường hợp nào lực sẽ thực hiện công?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Ý kiến của bạn