Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Muối nào có trữ lượng nhiều nhất trong nước biển NaClO

Muối nào có trữ lượng nhiều nhất trong nước biển NaClO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Muối nào có trữ lượng nhiều nhất trong nước biển?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết về hợp chất của clo.

Giải chi tiết:

Muối có trữ lượng nhiều nhất trong nước biển là natri clorua (NaCl).

Chọn B.

Ý kiến của bạn