Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Muốn chia một số thập phân cho 010010001 ta chỉ việc ch

Muốn chia một số thập phân cho 010010001 ta chỉ việc ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Muốn chia một số thập phân cho (0,1;,,0,01;,,0,001;...) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số. Đúng hay sai?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào quy tắc chia một số thập phân cho (0,1;,,0,01;,,0,001;...)

Giải chi tiết:

Muốn chia một số thập phân cho (0,1;,,0,01;,,0,001;...) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, … chữ số.

Vậy phát biểu trên là sai.

Chọn B.

Ý kiến của bạn