Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Muốn cho một chất điểm cân bằng thì hợp lực của các lực

Muốn cho một chất điểm cân bằng thì hợp lực của các lực

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Muốn cho một chất điểm cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Điều kiện cân bằn của một chất điểm là hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không:


(overrightarrow F  = overrightarrow {{F_1}}  + overrightarrow {{F_2}}  + ... = overrightarrow 0 )

Giải chi tiết:

Muốn cho một chất điểm cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không.

Chọn D.

Ý kiến của bạn