Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Muốn phân biệt được hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn

Muốn phân biệt được hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Muốn phân biệt được hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn với hiện tượng gen đa hiệu người ta làm thế nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Liên kết gen hoàn toàn là hiện tượng các gen quy định các tính trạng cùng nằm trên 1 NST luôn phân li và tổ hợp cùng nhau nên các tính trạng luôn di truyền cùng nhau thành từng nhóm, nên khi một gen trong nhóm bị biến đổi thì chỉ có tính trạng do gen đó quy định biến đổi , các tính trạng khác vẫn bình thường.

Gen đa hiệu là hiện tượng 1 gen chi phối sự hình thành nhiều tính trạng, nên khi gen đó biến đổi thì toàn bộ các tính trạng do gen đó chi phối cũng biến đổi theo.

Do đó muốn phân biệt được hiện tượng di truyền  liên kết hoàn toàn với hiện tượng đa hiệu gen người ta dùng đột biến gen

Nếu sau khi đột biến tất cả các tính trạng được xét đều thay đổi thì đó là gen đa Nếu chỉ 1 trong số các tính trạng  được theo dõi bị  thay đổi thì là hiện tượng liên kết gen.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn