Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mỹ đề ra chiến lược toàn cầu nhằm đàn áp phong trào giả

Mỹ đề ra chiến lược toàn cầu nhằm đàn áp phong trào giả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mỹ đề ra chiến lược toàn cầu nhằm


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 44.

Giải chi tiết:

Mỹ đề ra chiến lược toàn cầu nhằm đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.

Chọn A.

Ý kiến của bạn