Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

My hairline is so rapidly that I need to shop for a wig

My hairline is so rapidly that I need to shop for a wig

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

My hairline is ............so rapidly that I need to shop for a wig right away.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. mandating (mandate): ủy nhiệm, ủy thác

B. maligning (malign): nói xấu, phỉ báng

C. marching (march): diễu hành, dẫn đi

D. receding (recede): hớt ra sau trán (tóc không còn mọc ở khu vực sau trán)

Tạm dịch: Đường tóc trước trán của tôi đang rụng quá nhanh đến nỗi tôi phải mua ngay một bộ tóc giả thôi.

Chọn D.

Ý kiến của bạn