Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

My new colleague is a bit of a rough ………… but I think I

My new colleague is a bit of a rough ………… but I think I

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

My new colleague is a bit of a rough ………….. but I think I'm going to like him once I get used to him.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. stone: hòn đá (nhỏ, đá cuội)

B. rock: đá (cục, tảng lớn, nhọn)

C. diamond: kim cương

D. pearl: ngọc trai

=> rough diamond: a person who is kinder and more pleasant than they seem to be from their appearance and manner (một người tử tế và dễ chịu hơn so với vẻ bề ngoài và cách cư xử của họ)

Tạm dịch: Đồng nghiệp mới của tôi là một người trông có vẻ khó chịu nhưng tôi nghĩ tôi sẽ thích anh ấy khi đã quen với anh ấy.

Chọn C.

Ý kiến của bạn