Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

My parents dont let me get married until I graduate fro

My parents dont let me get married until I graduate fro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

My parents don't let me get married until I graduate from university and they never ................ about that.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. keep their opinion (v): giữ quan điểm

B. focus their view (v): tập trung cái nhìn của họ

C. impose their view (v): áp đặt quan điểm của họ

D. change their mind (v): thay đổi suy nghĩ của họ

Tạm dịch: Bố mẹ tôi không để tôi kết hôn cho tới khi tôi tốt nghiệp đại học và họ không bao giờ thay đổi suy nghĩ về điều đó.

Chọn D.

Ý kiến của bạn