Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

My sister lives in a apartment nice wooden new new nic

My sister lives in a apartment nice wooden new new nic

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

My sister lives in a ____ apartment.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn