Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Năm 1928, Kapetrenco đã tiến hành lai cây cải bắp (loài Bras

Năm 1928, Kapetrenco đã tiến hành lai cây cải bắp (loài Bras

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Năm 1928, Kapetrenco đã tiến hành lai cây cải bắp (loài Brassica 2n = 18) với cây cải củ (loài Raphanus 2n = 18) tạo ra cây lai khác loài, hầu hết các cây lai này đều bất thụ, một số cây lai ngẫu nhiên bị đột biến số lượng nhiễm sắc thể làm tăng gấp đôi bộ nhiễm sắc thể tạo thành các thể song nhị bội.

Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm đúng với các thể song nhị bội này?

(1) Mang vật chất di truyền của cả hai loài cải ban đầu.

(2) Trong tế bào sinh dưỡng, các nhiễm sắc thể tồn tại thành từng nhóm, mỗi nhóm gồm 4 nhiễm sắc thể tương đồng.

(3) Có khả năng sinh sản hữu tính.

(4) Có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen.

(5) Tế bào sinh dưỡng có 18 cặp nhiễm sắc thể tương đồng.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- (1), (3), (4) và (5) đúng.

=> Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn