Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Năm 1930, nền kinh tế Việt Nam có đặc điểm gì?  

Năm 1930, nền kinh tế Việt Nam có đặc điểm gì?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Năm 1930, nền kinh tế Việt Nam có đặc điểm gì?

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tình hình kinh tế Việt Nam những năm 1929 -1933 :

 - 1930, do tác động khủng hoảng kinh tế thế giới, kinh tế VN suy thoái, bắt đầu từ trong nông nghiệp: lúa gạo bị sụt giá, ruộng đất bỏ hoang: 1933 là 500.000 hécta.

- Công nghiệp: suy giảm.

- Thương nghiệp, xuất nhập khẩu: đình đốn, giá cả đắt đỏ.

-  Cuộc khủng hoảng kinh tế ở VN rất nặng nề so với các thuộc địa khác của Pháp cũng như so với các nước trong khu vực.

Ý kiến của bạn