Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Năm 1941 sau khi về nước Nguyễn Ái Quốc đã chọn tỉnh nà

Năm 1941 sau khi về nước Nguyễn Ái Quốc đã chọn tỉnh nà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Năm 1941, sau khi về nước, Nguyễn Ái Quốc đã chọn tỉnh nào để xây dựng căn cứ địa cách mạng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 109.

Giải chi tiết:

Năm 1941, sau khi về nước, Nguyễn Ái Quốc đã chọn tỉnh Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng.

Chọn: C

Ý kiến của bạn