Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Năm 1945 nước nào ở Đông Nam Á sau khi đánh đuổi phát xít Nh

Năm 1945 nước nào ở Đông Nam Á sau khi đánh đuổi phát xít Nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Năm 1945 nước nào ở Đông Nam Á sau khi đánh đuổi phát xít Nhật lại bị thực dân Hà Lan xâm lược


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

. (Sgk trang 26)

Ngày sau năm 1945, thực dân phương Tây quay lại xâm lược các nước Đông Nam Á. Trải qua các cuộc đấu tranh kiên cường và gian khổ, thực dân Hà Lan phải công nhận Cộng hòa Liên bang In đônêxia (1949) và ngày 15-8-1950, nước Cộng hòa Inđônêxia thống nhất ra đời.

Chọn đáp án: C

Ý kiến của bạn