Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Năm 1950 nhân dân Ấn Độ giành được độc lập từ thực dân

Năm 1950 nhân dân Ấn Độ giành được độc lập từ thực dân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Năm 1950, nhân dân Ấn Độ giành được độc lập từ thực dân nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 33 – 34.

Giải chi tiết:

Năm 1950, nhân dân Ấn Độ giành được độc lập từ thực dân Anh.

Chọn: B

Ý kiến của bạn