Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Năm 1953, S. Milơ đã làm thí nghiệm chứng minh các chất hữu

Năm 1953, S. Milơ đã làm thí nghiệm chứng minh các chất hữu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Năm 1953, S. Milơ đã làm thí nghiệm chứng minh các chất hữu cơ được hình thành từ chất vô cơ bằng con đường hóa học với các chất sau


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Milo làm thí nghiệm với điềukiện khí quyển nguyên thủy mà bấy giờ chưa hề có sự tồn tại của O2, và do dó cũng chưa có CO2

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn