Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi vì mở đầu cho Cuộc đ

Năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi vì mở đầu cho Cuộc đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi” vì


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 36.

Giải chi tiết:

Năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi” vì 17 nước châu Phi được trao trả độc lập.

Chọn: C

Ý kiến của bạn