Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Năm 1995 có hai sự kiện nào đáng nhớ trong việc giao lưu và

Năm 1995 có hai sự kiện nào đáng nhớ trong việc giao lưu và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Năm 1995 có hai sự kiện nào đáng nhớ trong việc giao lưu và mở rộng  hợp tác kinh tế giữa nước ta với tổ chức kinh tế và quốc gia nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn