Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Năm 2005, tỉ lệ dân thành thị cao nhất xếp theo thứ tự là vù

Năm 2005, tỉ lệ dân thành thị cao nhất xếp theo thứ tự là vù

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Năm 2005, tỉ lệ dân thành thị cao nhất xếp theo thứ tự là vùng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn