Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nam xách một chiếc vali có nặng 2kg đứng yên ở trong thang m

Nam xách một chiếc vali có nặng 2kg đứng yên ở trong thang m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nam xách một chiếc vali có nặng 2kg đứng yên ở trong thang máy. Thang máy đưa Nam từ tầng 1 lên tầng 10. Phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Ý kiến của bạn