Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nam xách một chiếc vali có trọng lượng 10N đứng yên ở trong

Nam xách một chiếc vali có trọng lượng 10N đứng yên ở trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nam xách một chiếc vali có trọng lượng 10N đứng yên ở trong thang máy. Thang máy đưa Nam lên cao 4m. Hỏi, công do Nam thực hiện là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Ý kiến của bạn