Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Năng lượng là gì Là đại lượng biểu thị khả năng sinh nh

Năng lượng là gì Là đại lượng biểu thị khả năng sinh nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Năng lượng là gì?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Năng lượng là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công.

Chọn C

Ý kiến của bạn