Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Năng lượng mà sóng âm truyền đi trong một đơn vị thời gian,

Năng lượng mà sóng âm truyền đi trong một đơn vị thời gian,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Năng lượng mà sóng âm truyền đi trong một đơn vị thời gian, qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm gọi là:

          


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn