Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Natri có số hiệu nguyên tử là 11. Natri dễ dàng:         

Natri có số hiệu nguyên tử là 11. Natri dễ dàng:         

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Natri có số hiệu nguyên tử là 11. Natri dễ dàng:

        


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Natri có cấu hình e: 1s22s22p63s1

Natri lớp ngoài cùng có 1e dễ dàng cho đi 1e để trở thành ion dương

Na  → Na++ 1e

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn