Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Natri hiđroxit hay xút ăn da có công thức hóa học NaOH

Natri hiđroxit hay xút ăn da có công thức hóa học NaOH

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Natri hiđroxit hay xút ăn da có công thức hóa học NaOH là một hợp chất ion. Natri hiđroxit được tạo thành do sự kết hợp từ hai ion nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

NaOH được tạo thành từ hai ion Na+ và OH-.

Đáp án C

Ý kiến của bạn