Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Naturally she seems quite content the first prize in l

Naturally she seems quite content the first prize in l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Naturally, she seems quite content ___ the first prize in last week’s art competition.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn