Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nền nhiệt ẩm cao, khí hậu phân mùa tạo điều kện cho chúng ta

Nền nhiệt ẩm cao, khí hậu phân mùa tạo điều kện cho chúng ta

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nền nhiệt ẩm cao, khí hậu phân mùa tạo điều kện cho chúng ta phát triển:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn